Rádcovský kurz 2007

Termíny víkendů rádcovského kurzu pro skauty,skautky,…všechny kdo chtějí vést nebo vedou družinu,kdo pomáhají s programem, jsou: 9. – 11.března., 13. – 15.dubna., 15. – 17.června, 21. – 23.září 2007.