skaut

Informace

O skautingu a možnosti zapojit se.
Děti

Děti

V našem středisku si můžeš vybrat ze 4 oddílů. Některý je jenom dívčí, některý jen klučičí a první oddíl je smíšený a rodinného typu. Kapacitně jsme poměrně naplněni, ale jestli máš zájem, přijď na některou schůzku a domluvíme se co a jak.

Naši nejmladší členové. Hodně dětí začne chodit do skautu dřív než do školy. Vedoucí benjamínků jsou proto obzvlášť laskaví a pozorní.

Skaut pro děti ve věku 8 až 10 let je hlavně o nových zážitcích a kamarádech. Děti vedou zkušení vedoucí, kteří umí změnit oddíl v opravdovou partu. Také vymýšlejí spoustu her, kreativních aktivit i sportovních akcí v každém ročním období.

Skauti a skautky se někdy už i podílejí na přípravě programu a pomáhají druhým.
Jsou aktivní, samostatní a mají spoustu vlastních nápadů na dobrodružné hry či výpravy.

Roveři a rangers jsou aktivní mladí lidé, kteří si umí poradit.
Znají své životní hodnoty, vědí, za čím jdou, a na své cestě zvládají pomáhat i ostatním. Často pomáhají vést družiny a oddíly.

Rodiče

Rodiče

Vážíme si podpory a dobrovolného zapojení! Chceme, aby rodiče věděli co je u nás nového.

Program skautské činnosti je sestavován dle skautské výchovné metody.

Aktuality pro rodiče naleznete buď na hlavní stránce v aktualitách, nebo v kalendáři.

Přidáváme odkaz na obecné informace rodičům o skautingu.

Dospělí

Dospěláci

Chci se dozvědět něco víc a možná se zapojit. Buď jsem již v dětství ve skautu byl, nebo bych se rád připojil nově.

V každém věku

Skauting není určen pouze dětem a mladším členům.

Široké uplatnění

Dospělí členové mají širokou škálu příležitostí a možností realizace včetně zvyšování odbornosti a kvalifikace.

Přidej se

Ať se jedná o pomoc s pravidelnou činností na schůzkách, vzdělávacích akcích, nebo realizace v kmeni dospělých, to je u nás 8. oddíl.

Veřejnost

Veřejnost

Co aktuálně plánujeme a chystáme? Ve skautingu se pořád něco děje. Chcete se dozvědět, co je nového?

Skauting to jsou kamarádi, přátelé, parta lidí, sdílející podobné hodnoty.

Všestranně působí na rozvoj osobnosti prostřednictvím her, zážitků, aktivit, aj.

Skautská organizace má své stanovy, organizační řád, příslušné směrnice, aj. Mimo to fungují podpůrné organizace, jako je skautský institut.

Naše středisko se aktivně zapojuje do vybraných akcí města. Na současné dění mrkněte do aktualit